vacature voorzitter

Na tien jaar voorzitterschap heeft onze huidige voorzitter Jan-Willem Bozuwa aangegeven het stokje graag te willen doorgeven. Natuurlijk blijft hij nog wel betrokken bij de club en is hij bereid om de nieuwe voorzitter in te werken, maar die nieuwe voorzitter moet nog wel gevonden worden. Daarom is de Commissie Werving Nieuwe Voorzitter in het leven geroepen, met leden uit de verschillende afdelingen van onze sportvereniging.

De commissieleden zijn: Jaap Boot, Sofie den Butter, Marco van Driel, Patrick Hardenbol (voorzitter), Hans Leijs, Frans van Lonkhuizen en Claudia Scheepers. Op woensdag 15 mei jl. vond de kick-off plaats. Tijdens deze eerste bijeenkomst heeft Jan-Willem een korte presentatie gehouden over het voorzitterschap van onze club. Vervolgens hebben de leden afgesproken om elke twee weken bij elkaar te komen en na te denken over mogelijke kandidaten. Ook hebben zij met elkaar de functieomschrijving vastgesteld op grond waarvan de vacature, die in deze nieuwsbrief is opgenomen, kon worden opgesteld.

Reacties op de vacature zijn welkom tot en met 30 juni a.s. Daarna zal de Commissie Werving Nieuwe Voorzitter de sollicitatiebrieven beoordelen, sollicitanten selecteren en sollicitatiegesprekken voeren. En hopelijk kunnen zij dan na de zomer een kandidaat voordragen waarop alle leden hun stem kunnen uitbrengen tijdens de Algemene Leden Vergadering in het najaar.

Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief en de vacature nog vragen? Spreek dan gerust een van de commissieleden aan. Of stuur een mail naar nieuwevoorzitter@oranjewit.nl.

Sportvereniging Oranje Wit is een bloeiende omni-vereniging met een voetbal-, biljart- en tennis- & padelafdeling. We bestaan al bijna honderd jaar (sinds 1925) en behoren tot de grootste verenigingen in de regio. Onze vereniging is gebaseerd op een protestants-christelijke grondslag, zoals is vastgelegd in de statuten; normen en waarden staan bij ons hoog in het vaandel. ‘Voor en door leden’ vinden we een belangrijk uitgangspunt, een vereniging kan alleen functioneren door de inzet van vrijwilligers op alle terreinen.

Als voorzitter vertegenwoordig je de vereniging zowel intern als extern en ben je het gezicht, de woordvoerder en eindverantwoordelijke van al onze afdelingen. Je verricht je werkzaamheden samen met je ervaren medebestuursleden en richt je daarbij op een aantal kernverantwoordelijkheden.

Kernverantwoordelijkheden

Leiderschap en visie

 • Ontwikkelen en uitdragen van een heldere visie voor alle sporten binnen de vereniging, voor zowel selectieteams als de breedtesport
 • Bewaken van de langetermijnvisie en strategie van de vereniging
 • Zorgen voor een sterke en samenhangende clubcultuur die alle leden, vrijwilligers en medewerkers omarmen
 • Leidinggeven aan het bestuur, het voeren van overleg en het coördineren van activiteiten binnen de vereniging, het enthousiasmeren van vrijwilligers

Stakeholdermanagement

 • Onderhouden en uitbouwen van relaties met externe stakeholders, waaronder de gemeente, sponsors, sportbonden, lokale gemeenschappen, de pers en andere relevante organisaties
 • Effectief communiceren en onderhandelen met externe partijen over zaken als subsidies, faciliteiten en samenwerkingsverbanden
 • Vertegenwoordigen van de vereniging in de media en zorgen voor een positieve en accurate weergave in de pers

Organisatie en beheer

 • Overzien van de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging
 • Samen met de medebestuurders zorgen voor de financiële gezondheid van de club, inclusief begrotingsbeheer en fondsenwerving
 • Aansturing van en evaluaties met commissies
 • Waarborgen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de sportfaciliteiten
 • Waarborgen van een sociaal veilige sportomgeving

Ledenbetrokkenheid

 • Bevorderen van de betrokkenheid en participatie van leden bij de vereniging
 • Organiseren en leiden van algemene ledenvergaderingen
 • Communiceren van belangrijke informatie aan de leden, in samenwerking met het mediateam

Wij zoeken iemand met:

 • Uitstekende leiderschaps- en communicatievaardigheden
 • Ervaring in het besturen van (sport)organisaties
 • Het vermogen om te netwerken en relaties te onderhouden met diverse groepen, inclusief de media
 • Sterke organisatorische en planningsvaardigheden
 • Affiniteit met sport en een goed begrip van de dynamiek binnen een sportvereniging

Het voorzitterschap is een vrijwilligersfunctie waar je gemiddeld ongeveer acht tot tien uur per week aan kwijt bent. De voorzitter wordt aangesteld voor een termijn van drie jaar, waarna deze herkiesbaar is.

Interesse?
Wij bieden jou een dynamische en verantwoordelijke rol binnen een gezellig en betrokken bestuur van een mooie, familiaire vereniging. Je krijgt de kans om bij te dragen aan de groei en het succes van onze club. Ben jij de voorzitter die wij zoeken? Stuur dan uiterlijk 30 juni a.s. je cv en motivatiebrief naar nieuwevoorzitter@oranjewit.nl. Wij kijken uit naar je sollicitatie! Heb je nog vragen over de functie? Ook dan kun je een mail sturen naar dit adres.

Gerelateerde berichten

Meld je aan en blijf op de hoogte van Oranje Wit!
Contact
Accommodatie sv Oranje Wit
Sportpark Stadspolders
Nieuwe Noordpolderweg 1
3312 AD Dordrecht
Handige links
SponsorKliks