Op dinsdag 18 juni 2024 vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging plaats. Het bestuur nodigt je hiervoor van harte uit. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de voetbalkantine van sv Oranje Wit.

De agenda voor de ALV vind je onderaan deze mail. Alle stukken die worden besproken, liggen bij aanvang van de vergadering ter inzage op de tafels. De inbreng van onze leden is heel belangrijk voor de vereniging, dus we zien je graag op 18 juni!

Agenda 18 juni 2024

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 27 september 2023
  4. Highlights financiën 2023/2024
  5. Begroting 2024/2025
  6. Contributie 2024/2025
  7. Nieuwe bestuursleden
  8. Gewijzigde bestuursstructuur per 2024/2025
   PAUZE
  9. 100 jaar Oranje Wit: update van de jubileumcommissie
  10. Ontwikkelingen accommodatie
  11. Ontwikkelingen padel en tennis
  12. Ontwikkelingen voetbal
  13. Rondvraag
  14. Sluiting
Terug naar overzicht
Contact
Accommodatie sv Oranje Wit
Sportpark Stadspolders
Nieuwe Noordpolderweg 1
3312 AD Dordrecht
Handige links
SponsorKliks