Contributie voetbal

22 februari 2021 - 19:07

Ondanks dat er als gevolg van Covid-19, vooral door de senioren, nauwelijks gevoetbald kan worden, hebben we vrijwel geen vragen gehad over contributierestitutie. Sterker nog, veel leden geven juist aan de club financieel extra te willen ondersteunen. Daar zijn we onze leden zeer dankbaar voor. 

De vaste kosten van de club, zoals de huur van de sportvelden, onderhoudskosten, energiekosten, verzekeringen, het lidmaatschap van de KNVB en noem maar op, lopen immers gewoon door. Daar staat tegenover dat de kantineomzet is weggevallen, waardoor we nog meer zijn aangewezen op de contributie-inkomsten. Natuurlijk maken we aanspraak op een aantal subsidies en tegemoetkomingen vanuit de overheid, maar de contributie-inkomsten blijven ontzettend belangrijk voor Oranje Wit. 

Aan het einde van dit seizoen gaan we de financiële balans opmaken. Ook hopen we dan uitsluitsel te hebben over financiële regelingen vanuit de gemeente Dordrecht en de KNVB. Op basis daarvan willen we bekijken of er mogelijkheden zijn om de betaalde contributie door senior leden gedeeltelijk te compenseren. Nadere informatie hierover volgt aan het einde van het seizoen.