Corona-updates: zo blijf je op de hoogte

22 februari 2021 - 19:05

Toen vorig jaar de coronacrisis uitbrak, was dat de directe aanleiding om een nieuwsbrief uit te brengen. Maar we houden je ook op andere manieren op de hoogte. Want elke keer als het kabinet een beslissing neemt over de coronamaatregelen, heeft dat gevolgen voor de club.  

Om die reden heeft Martijn de Haas vorig jaar de taak van coördinator corona op zich genomen. Hij houdt in de gaten wat er van belang is voor de club. Bovendien is er na bijna iedere persconferentie een digitale vergadering met het coronateam om te bespreken welke maatregelen Oranje Wit moet treffen. Vaak krijgen we hiervoor ook richtlijnen vanuit de KNVB/KNLTB en indien nodig wordt er overlegd met de veiligheidsregio. Een van de maatregelen die we moesten nemen was de aanpassing van het trainingsschema vanwege de avondklok. Een hele puzzel. Bovendien moeten alle betrokkenen worden geïnformeerd.  

De trainers worden op de hoogte gesteld via de app. Elke trainer geeft vervolgens zelf de veranderingen door aan de leden en/of ouders/verzorgers van zijn of haar team. Het mediateam zorgt ervoor dat het coronanieuws breder wordt verspreid. Zo maken we nieuwe maatregelen bekend via de sociale media en de website en indien nodig brengen we een nieuwsbrief uit. Daarbij wordt ook altijd verwezen naar de coronapagina, een soort ‘naslagwerk’ met daarop alle relevante informatie over corona en Oranje Wit. De coronapagina wordt voortdurend aangepast, zodat deze altijd actueel is.