Eenrichtingsverkeer en parkeerverbod op parkeerterrein

01 juni 2021 - 08:31

Afgelopen januari informeerden we jullie over de aanpak van de parkeerproblemen en de verkeersveiligheid op ons sportpark. Inmiddels heeft het terrein een ware metamorfose ondergaan en is fase 1 van het plan bijna afgerond. Er zijn extra parkeerplaatsen gerealiseerd en doordat de twee parkeerterreinen met elkaar zijn verbonden is er nu een lus waar eenrichtingsverkeer geldt. De gemeente heeft verkeersborden en wegmarkeringen aangebracht om het verkeer te regelen.   

Automobilisten bereiken het parkeerterrein door meteen de eerste inrit naar rechts in te slaan. Vervolgens bereik je heel gemakkelijk het naastgelegen parkeerterrein door tot het einde door te rijden en de bocht naar links te volgen. Dit is ook de route die je moet volgen om het terrein te verlaten. Je rijdt dus een rondje. 

Rondje fietsen
Let op: het eenrichtingsverkeer geldt ook voor (brom)fietsers en scooters! Vanuit welke richting je ook naar Oranje Wit komt - Noordendijk/Stadspolders, Wantijdijk of Middelweg - je moet altijd via het rechter parkeerterrein naar de fietsenstalling rijden. Als je vertrekt, maak je het rondje af door rechtdoor langs het hoofdveld te fietsen en pas aan het einde linksaf te slaan. Dit zal even wennen zijn, maar uiteindelijk is het veiliger voor iedereen! Als in het najaar ook de aparte fietsbrug is geplaatst, zal de situatie voor fietsers vanuit Noordendijk/Stadspolders weer anders zijn.

Parkeerverbod
Een tweede belangrijke verandering is dat er een algemeen parkeerverbod geldt. Parkeren mag alleen in de daarvoor bestemde vakken. Handhaving zal erop toezien dat bezoekers van Oranje Wit zich hieraan houden. Zo niet, dan volgt er een bekeuring. Het sportpark behoort immers tot de openbare weg waar de Wegenverkeerswet gewoon van toepassing is.

GGD-priklocatie
Sinds maandag 31 mei is er een GGD-priklocatie in de sporthal op Sportpark Stadspolders. Van 08.00 tot 20.30 uur, tijdens de openingstijden van de priklocatie:
-    zullen er verkeersregelaars zijn van wie je de aanwijzingen dient op te volgen; 
-    dien je de tijdelijke parkeerplaatsen voor mindervaliden op de kop van het parkeerterrein (zie borden) te respecteren;
-    dien je de tijdelijke los- en laadplaatsen bij de entree van het voetbalterrein respecteren. 

De kans is dus aanwezig dat het parkeerterrein vol is. In dat geval kunnen bezoekers uitwijken naar het parkeerterrein bij Wellantcollege aan de Groene Zoom of bij Sportpark Reeweg. Maar beter is het om zo veel mogelijk op de fiets te komen.