JeugdOPleiding

JeugdOPleiding (versie 10082017)

Bij sv Oranje Wit staat de ontwikkeling van talent centraal. In 2015 is ons Visiedocument (‘Een leven lang Oranjewitter’) opgesteld waarin we onze missie als vereniging hebben geformuleerd. In ons JOP (Jeugd Opleidings Plan) staat beschreven hoe wij talentontwikkeling van de jeugd van onze voetbalafdeling, zowel meisjes als jongens, in de dagelijkse praktijk vormgeven.

Onze jeugdopleiding kenmerkt zich door een heldere, onderscheidende voetbalvisie en spelopvatting en heeft betrekking op zowel selectie als niet-selectie teams. Onze jeugdselectieteams spelen op landelijk divisieniveau competities en ook de tweede jeugdselectieteams spelen op hoog niveau. Dit is het prestatieniveau waar Oranje Wit zijn teams graag terugziet om zo optimaal mogelijk, binnen een uitdagende en ambitieuze leeromgeving, tot talentontwikkeling te komen.

Samenwerking Feyenoord
We streven ernaar dat elk jeugdlid van Oranje Wit ongeacht het niveau goede training en begeleiding krijgt. Sinds vorig seizoen zijn we een samenwerkingsverband met BVO Feyenoord aan gegaan om onszelf regelmatig van deskundige feedback te laten voorzien. Meer info over de Feyenoord samenwerking.

Michel Hordijk (Cruyff Foundation)
Daarnaast hebben we met Michel Hordijk (Cruyff Foundation, voormalig coördinator onderbouw Ajax) in huis kunnen halen om op zowel spelers –als trainersniveau de volgende ontwikkelstappen te kunnen zetten naar een kwaliteitsrijke en onderscheidende voetbalopleiding.

Regionale Jeugd Opleiding (RJO)
Onlangs heeft onze vereniging meegedaan aan een audit en review in het kader van de status ‘Regionale Jeugd Opleiding (RJO)’. Zowel visie als organisatie van onze jeugdafdeling zijn door externe deskundigen (waaronder KNVB) tegen het licht gehouden. Met de uitkomsten (inclusief enkele ontwikkelpunten) is het Voetbalbestuur aan de slag gegaan. Binnenkort hopen we te voldoen aan de criteria en de status RJO te verkrijgen, als bevestiging van de kwaliteit die we aan onze jeugdspelers en –trainers willen leveren.

Meer dan voetbal
Naast talentontwikkeling van jeugdspelers hecht Oranje Wit veel waarde aan brede ontwikkelkansen voor (jeugd)trainers maar ook voor andere begeleidingsvormen zoals het opleiden van scheidsrechters.

De voetbalafdeling (jeugd en senioren) wordt geleid door het Voetbalbestuur.   

 

 

Meer informatie?

voorzittervoetbalbestuur@oranjewit.nl