In Memoriam Henk Ardon

20 augustus 2020 - 15:22

Met grote droefenis vernamen wij gisteren het overlijden van Henk Ardon, erelid van onze vereniging. Twee maanden na het overlijden van zijn echtgenote is Henk op 86-jarige leeftijd overleden. Het is de uitdrukkelijke wens van de familie, in de geest van Henk, dat de activiteiten van onze club gewoon doorgaan. Henk was wars van ceremoniële plechtigheden en opsmuk. Niet lullen, lekker voetballen!

Henk werd op 1 juni 1969, samen met zijn zoon Pieter, lid van onze club. Afgelopen nieuwjaarsreceptie hebben we Henk, omringd door de hele familie Ardon, gehuldigd met zijn 50-jarige jubileum. Een vereniging als Oranje Wit is gebouwd op de inzet van veel vrijwilligers. Mensen die hun tijd investeren om anderen te laten genieten van de sport en van het verenigingsgevoel. Gelukkig hebben we daar vele van in onze vereniging, maar weinig met zo’n staat van dienst als Henk. De lijst aan taken die hij voor onze vereniging vrijwillig heeft vervuld is haast oneindig. Leider, bestuurslid, materiaalman, wedstrijdsecretariaat, bestuurslid Oranje Grijs, drijvende kracht achter de boutdraaiavonden, drukker van het clubblad, en ga zo maar door. Het is dan ook niet voor niets en zeer terecht dat Henk in 2004 is benoemd als erelid van onze vereniging.

Tot zijn laatste adem was Henk nauw betrokken bij onze club en wilde hij op de hoogte blijven. Via zijn zonen Pieter en Rob hoorde hij over van het wel en wee van de vereniging. En tot het echt niet meer ging, bezocht hij de wedstrijden van het eerste. Henk was van het type ruwe bolster, blanke pit. Altijd recht door zee. Hij nam geen blad voor de mond, zeker als het om zijn cluppie ging. Met een prachtig arsenaal aan krachttermen vertelde hij je dan onomwonden zijn mening. Maar altijd in het belang van zijn club. Een prachtmens! 

We gaan Henk enorm missen. Maar we prijzen ons gelukkig hem gekend te hebben en met al hetgeen hij voor onze club heeft gedaan. Mensen zoals Henk zijn goud waard. Rust zacht, lieve Henk. We gaan je nooit vergeten.

Wij wensen Pieter en Rob, Liesbeth, Elly en de kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Namens het bestuur van Sv Oranje Wit

Jan-Willem Bozuwa
Voorzitter