Oranje Wit een rookvrije sportvereniging? Denk mee!

19 juni 2021 - 13:49

Oranje Wit wil samen met haar leden op zoek naar hoe zij een rookvrije sportvereniging kan worden. Onze vereniging is een belangrijke plek waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten, aanmoedigen en van elkaar leren. En een goed voorbeeld doet goed volgen. In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken. Bovendien wordt meeroken voorkomen.

Een vereniging wordt niet van de ene op de andere dag rookvrij. De eerste stap is het vormen van een commissie ‘Naar een rookvrije vereniging’. We zijn dan ook op zoek naar enthousiaste leden die hier deel van willen uitmaken. Samen met het bestuur formuleer je de opdracht, vervolgens ga je er samen met de andere commissieleden mee aan de slag. Dat betekent bijvoorbeeld dat je informatie gaat inwinnen bij de bond en andere verenigingen, een enquête houdt onder de leden, een stappenplan maakt enzovoort. 

Een rookvrije sportclub draagt bij aan een rookvrije generatie. Help je mee? Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar rookbeleid@oranjewit.nl