Vragenlijst ouderbetrokkenheid sportverenigingen

19 januari 2022 - 14:12

Beste leden, ouders (van kinderen t/m 15 jaar) en vrijwilligers,

Onze vereniging is aangesloten bij het Lokaal Sportakkoord: Dordtse Aanpak Verenigingen. Het doel? Werken aan een sterke vereniging.

Het akkoord bestaat uit verschillende delen; (bonds)opleidingen voor trainers en de campagne Sportlief. In januari gaan we met het thema ouderbetrokkenheid aan de slag.

Om erachter te komen op welke wijze ouders betrokken zijn bij onze vereniging, zetten we in januari een onderzoek uit in samenwerking met de gemeente Dordrecht en het OnderzoekCentrum Drechtsteden. Dit onderzoek is een nulmeting en richt zich op ouders van kinderen tot en met 15 jaar. We waarderen het enorm als je de vragenlijst voor ons invult, zodat we jouw ervaringen en wensen op dit thema leren kennen. We zijn ons ervan bewust dat de betrokkenheid vanwege de coronamaatregelen beïnvloed is, daarom vragen we naar de ervaringen in de eerste helft van het seizoen.

Het onderzoek zetten we uit in januari 2022. Vervolgens gaat het OnderzoekCentrum Drechtsteden met de resultaten aan de slag en ontvangen wij de rapportage medio april. Wanneer de rapportage binnen is delen wij de resultaten en er volgt een gesprek met de gemeente om te kijken of er ondersteuning gewenst is. Alvast hartelijk dank voor jouw bijdrage! 

Klik op de volgende link om de vragenlijst in te vullen: https://surveys.enalyzer.com?pid=p7tf2rif