Vertrouwenspersoon

Het leek het bestuur goed om binnen sv Oranje Wit een vertrouwenspersoon te benoemen die ingeschakeld kan worden bij moeilijkheden en onvrede binnen onze vereniging.
Deze vertrouwenspersoon is GEEN bestuurslid, zo kan het beste de neutraliteit bewaakt worden.
Vaak kan een gesprek met de vertrouwenspersoon en eventueel advies voldoende zijn. Maar soms is er meer nodig, bijvoorbeeld bemiddeling bij een conflict; uiteraard gebeurt dat altijd in overleg met degene die de vertrouwenspersoon heeft ingeschakeld.

Het bestuur heeft Jolanda van Houten bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Haar e-mail is: vertrouwenspersoon@oranjewit.nl