Historie

 

De vereniging anno 2017

De sportvereniging Oranje Wit uit Dordrecht is een bloeiende zaterdagvereniging, gebaseerd op een protestants-christelijke grondslag, zoals vastgelegd in de statuten. De vereniging functioneert op basis van één van haar uitgangspunten “voor en door de leden”. De voetbalvereniging van Oranje Wit speelt in district Zuid 1 en/of West II van de KNVB, het eerste elftal speelt in de 1e klasse en ressorteert onder KNVB Zuid.

De kwantiteit (het ledental) en kwaliteit (de accommodatie en het prestatieniveau) is ongeëvenaard op het eiland van Dordrecht. De kwantiteit betreft in totaal 1.250 voetballeden, 325 tennisleden en 45 biljartleden.De kwaliteit van de vereniging is gebaseerd op de gezamenlijke vrijwillige inspanning van de leden op veel verschillende gebieden. De hechte en vooral vriendschappelijke organisatie van vrijwilligers heeft het mogelijk gemaakt dat we beschikken over een uitermate aantrekkelijke en functionele accommodatie. De extra inzet op sportief gebied heeft ertoe geleid dat  de voetbalteams op aansprekend niveau presteren en dat spelers het een eer vinden om voor Oranje Wit te mogen spelen. De vele sponsoren, in allerlei vormen, maken het mogelijk om het optreden van de vereniging  ook op dit hoge kwaliteitsniveau te continueren. De vereniging streeft naar een gemoedelijke sfeer waar de hele familie zich thuis voelt.

Niveau van het voetbal

De teams van Oranje Wit, prestatief en niet-prestatief, spelen op hoog niveau. Het eerste seniorenteam speelt in de 1e klasse, de top van de junioren - pupillen speelt op divisieniveau en de top van de E en F pupillen speelt op het hoogste niveau in de regio. Het huidige niveau van Oranje Wit is enerzijds een gevolg van de talentvolle spelers uit eigen kweek, maar is anderzijds een uitvloeisel van de sterke organisatie en de professionele trainingsaanpak.

Organisatie

De laatste jaren heeft de vereniging veel tijd en aandacht geschonken aan haar organisatie:

  • het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch niveau
  • het Voetbal Bestuur en de Commissies e.d. zijn verantwoordelijk voor het tactisch niveau
  • de leden, rustende leden en ouders dragen zorg voor de uitvoering

Dit resulteert in een goede samenwerking en grote saamhorigheid binnen de vereniging.

Om een positieve richting te geven aan de jeugdleden en hun ontwikkeling is er in het seizoen 2008/2009 een JeugdOpleidingsPlan (JOP) geïmplementeerd. Het gaat uit van een vaste voetbalvisie en spelopvatting en wordt toegepast voor de prestatieve en niet- prestatieve jeugd. In de praktijk blijkt dat het een prima handvat is voor leiders, trainers en leden en dat ook het prestatieniveau ermee wordt gediend.

Het sportcomplex

Het sportcomplex huisvest de voetbal, tennis- en biljartvereniging. Voor de voetbalvereniging zijn 7 velden (waaronder twee kunstgrasvelden en drie velden met een lichtinstallatie), 19 kleedlokalen en een zeer moderne kantine beschikbaar.

Op het hoofdveld beschikken we over een tribune met 300 zitplaatsen. Voor de sponsors van de vereniging is een sponsorhome beschikbaar met alle faciliteiten, dat tevens in gebruik is als biljartzaal, uitgerust met drie professionele tafels.

Training en voetbal

In principe wordt er door ieder team minimaal 2 maal per week getraind. De vereniging spant zich in om per team of groep van pupillen een vaste trainer aan te stellen. De trainers komen in de meeste gevallen voort uit de vereniging. De leden, rustende leden en ouders worden ook gestimuleerd om cursussen te volgen bij bijvoorbeeld de KNVB.

Nevenactiviteiten

Oranje Wit biedt meer dan alleen voetbal. De nevenactiviteiten staan al jaar en dag in hoog aanzien, zowel bij de leden als bij de ouders/verzorgers. Jaarlijks is er bijvoorbeeld een pupillen Jeugdkamp, het Sinterklaasfeest. de Kampioenenparade en voor de hele familie de Mathijs Mensendag.

Inzet vrijwilligers

De vereniging kan alleen functioneren door de inzet van vrijwilligers op alle terreinen. In principe dienen alle leden en ouders van leden een bijdrage te leveren aan het vrijwilligerswerk.