Scheidsrechters

SV Oranje Wit

Concept Plan Verenigingsscheidsrechters seizoen 2016/2017 (versie: 1)

Inleiding

Binnen de sv Oranje Wit heeft de voetbaltak wekelijks behoefte aan gekwalificeerde veldvoetbalscheidsrechters. De scheidsrechters worden deels ( ca 25 %) aangesteld door de KNVB en voor de overige wedstrijden dient de vereniging zelf de aanstelling te verzorgen.

De ontwikkeling van de sport vergt dat we zouden moeten kunnen beschikken over een opgeleide en ervaren leidsman.

De voetbaltak kan zich vandaag, seizoen 2016-2017, nog redelijk redden door een diversiteit aan scheidsrechters en het feit dat een aantal verenigingscheidsrechters meerdere wedstrijden per speeldag voor hun rekening nemen. 

Dit plan zou een aanzet kunnen zijn voor een structurele aanpak van werving, opleiding en begeleiding voor deze doelgroep. 

 

Doelstelling

Het zorg dragen voor voldoende opgeleide verenigingscheidsrechter voor pupillen, junioren en senioren, incl. G –team.

De plaats van de scheidsrechter binnen de vereniging te verbeteren, zodat ook zij als team onderdeel worden van vv Oranje Wit en zich ook bij incidenten gesteund vinden door de vereniging.

Zorg te dragen voor gekwalificeerde opleiding en begeleiding.

Plan ontwikkelen zodat scheidrechters op termijn ook kunnen doorstromen van junioren naar senioren.

Structurele organisatie van de wekelijkse aanstelling van de verenigingscheidsrechter waardoor ook een opbouw in zwaarte wordt meegenomen. 

Bovenstaande kwalitatieve doelstellingen dienen een extra impuls te zijn voor het werven en behouden van de verenigingscheidsrechters.

 

Organisatie

Het instellen van een interne scheidsrechterscommissie lijkt in organisatorische zin voor de opzet en uitwerking het meest voor de hand liggende middel. Of deze commissie opgehangen wordt aan het Algemeen Bestuur of dient te vallen onder het Voetbal Bestuur laat ik even open.

 

Scheidsrechterscommissie

  • De scheidsrechterscommissie heeft tot taak het behartigen van de belangen van onze scheidsrechters en praktijkbegeleiders en zullen hen te allen tijde ondersteunen.
  • In de commissie hebben zitting, een voorzitter, de scheidsrechterscoördinatoren, een bestuursafgevaardigde, 2 begeleiders en 3 vertegenwoordigers van de scheidsrechters.
  • De commissie werkt met een eigen budget, jaarlijks goedgekeurd door het hoofdbestuur.
  • De commissie informeert en legt verantwoording af aan het hoofdbestuur van de vereniging via de vertegenwoordiger van het Algemeen Bestuur.
  • De commissie stelt jaarlijks een jaarplan op en presenteert deze aan het bestuur.
  • De commissie organiseert o.a. bijeenkomsten, wervingsacties, discussie- c.q. thema-avonden, publicaties in het clubblad en op de website.
  • Tevens onderhoudt de commissie nauwe banden met  het COVS en afgevaardigden van de KNVB.
  • De aanstelling van scheidsrechters is in handen van onze scheidsrechterscoördinatoren.
  • Aanstelling geschied op basis van wensen, kwaliteit en beoordeling.
  • Aanstellingen worden gepubliceerd via de website van de vereniging in een 2 wekelijks overzicht zodat iedereen ruim op tijd inzicht heeft in zijn of haar aanstelling.