Ledeninformatie

Contributie seizoen 2023-2024

 

Groep

Per jaar per incasso in euro's

Per jaar geen incasso in euro's

Senioren

239,00

249,00

Junioren

202,00

212,00

Pupillen

189,00

199,00

G - team

176,00

186,00

Rustende leden

85,00

95,00

Mini voetballers*

166,00

176,00

7 tegen 7 senioren

117,00

127,00

 

 

 

Toeslag selectiespelers

25,00

25,00

* inclusief wedstrijdtenue van een Champions League club

Betalingsregeling
Wil je liever per kwartaal of per halfjaar betalen? Stuur ons dan voor 5 juli een mail (penningmeester@oranjewit.nl). Je hoeft geen mail te sturen als je dit jaar al een aangepaste regeling hebt afgesproken en de contributie-inning al via automatische incasso verliep. In alle andere situaties wel.   

Dordtpas
Je kunt de contributie betalen via de Dordtpas. Stuur in dat geval een mail, nadat je de factuur voor de contributie hebt ontvangen, naar penningmeester@oranjewit.nl met het verzoek de contributie van de Dordtpas af te schrijven. Voeg in de mail een foto of kopie van de Dordtpas toe, waarop de barcode duidelijk te zien is. 

Mededelingen van het Bestuur

Statuten: De statuten kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat of kunnen hieronder gedownload.

 

Wijzigen van gegevens

Stuur voor 5 juli een mail naar penningmeester@oranjewit.nl als:
-    je rekening(IBAN)nummer is gewijzigd.
-    je tot op heden de contributie via een bankoverschrijving betaalde en je dit vanaf nu liever per automatische incasso doet. Dit scheelt je € 10,- aan administratiekosten.
 

Lidmaatschap

Mocht je onverhoopt (we hopen het uiteraard niet) je lidmaatschap willen opzeggen, stuur dan  voor 1 juli  een mail naar ledenadministratie@oranjewit.nl. Doe je dit later, maar voor 1 oktober, dan ben je 1 kwartaal van de totale contributie verschuldigd. Klik hier voor het huishoudelijk reglement en verdere informatie omtrent het lidmaatschap en de contributie.
 

Vertrouwenspersoon

Het leek het bestuur goed om binnen Oranje Wit een vertrouwenspersoon te benoemen die ingeschakeld kan worden bij moeilijkheden en onvrede binnen onze vereniging.
Deze vertrouwenspersoon is GEEN bestuurslid, zo kan het beste de neutraliteit bewaakt worden.
Vaak kan een gesprek met de vertrouwenspersoon en eventueel advies voldoende zijn. Maar soms is er meer nodig, bv bemiddeling bij een conflict; uiteraard gebeurd dat altijd in overleg met degene die de vertrouwenspersoon heeft ingeschakeld.

Het bestuur heeft Jolanda van Houten bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. (Emailadres)

Belangrijke documenten

Aannamebeleid vrijwilligers

DOWNLOAD

Gedragsregels DOWNLOAD
Statuten DOWNLOAD