artikel verenigingsmanager

Bestuurslid Robin Dekker (links) en verenigingsmanager Patrick Hardenbol (rechts)

Patrick Hardenbol (40) wordt de verenigingsmanager van sv Oranje Wit. Nog niet eerder kende de club iemand met deze functie. Waarom kiest Oranje Wit hiervoor, wat gaat Patrick precies doen en hoe wordt deze functie bekostigd? Patrick en Robin Dekker – bestuurslid voetbalorganisatie – leggen uit waarom Oranje Wit een verenigingsmanager aanstelt en wat we kunnen verwachten.

“Als bestuur hebben we het al best lang over het aanstellen van een verenigingsmanager”, begint Robin die vanuit het bestuur het eerste aanspreekpunt voor Patrick zal zijn. “We zijn een grote club en hebben een groeiambitie. Zo’n club – met ruim 1.800 leden en heel veel vrijwilligers – heeft een manager nodig die helpt bij het verder professionaliseren van de club en de vrijwilligers helpt om hun taken uit te kunnen voeren.”

Waarde voor de club
“Maar zo’n besluit neem je niet zomaar”, gaat Robin verder. “We hebben dan ook goed om ons heen gekeken bij andere clubs en ons laten informeren over de voor- en nadelen. Toen de gemeente Dordrecht subsidie beschikbaar stelde voor het aanstellen van een verenigingsmanager, besloten we daar gebruik van te maken. We zien de waarde van een verenigingsmanager en het feit dat we daar de komende twee seizoenen financieel bij op weg geholpen worden, maakt dat we een vacature op hebben gesteld.”

Prioriteiten stellen
En wat voor één: iedereen die de vacature heeft gelezen, beseft dat het een pittige klus is die de nieuwe manager moet gaan klaren. “Dat dacht ik ook toen ik de vacature voor het eerst las”, lacht Patrick, “maar alles hoeft gelukkig niet in één keer klaar te zijn. We gaan prioriteiten stellen.” Het is de bedoeling dat Patrick zich bezig gaat houden met drie hoofdtaken: het ontwikkelen/verbeteren van de organisatiestructuur; het werven, behouden en waarderen van vrijwilligers; en het werven, behouden en waarderen van sponsoren. “En dat is precies waar ik op ‘aanging’ toen ik de vacaturetekst las”, aldus Patrick. “Ik regel en organiseer graag, ik werk graag met mensen en ik houd van netwerken. Alle hoofdtaken hebben daar een raakvlak mee.”

Mensen leren kennen
Een nieuwe functie brengt uitdagingen met zich mee. Zowel voor de organisatie als voor degene die de functie vervult. Robin: “We hebben met elkaar, als hele vereniging, de verantwoordelijkheid om deze functie tot een succes te maken. We worden er ook allemaal beter van. Patrick wordt de verbindende factor tussen strategie (het bestuur) en operatie (de organisatie). Zijn werk gaat duidelijkheid, structuur en verbinding brengen. Dat heeft een club van deze omvang, met zoveel vrijwilligers, echt nodig.” Hoe de functie precies wordt ingericht, waarmee Patrick gaat starten en wat dat op moet leveren, is een leerproces. Robin: “Natuurlijk stellen we prioriteiten en geven we Patrick kaders mee. Maar hoe zijn functie er precies uit gaat zien in de praktijk, moeten we met elkaar ontdekken. Dat is inherent aan een nieuwe functie.” “Ik ga in ieder geval starten met het opzoeken en ontmoeten van mensen”, vult Patrick aan. “We dragen en maken deze club met elkaar: zonder vrijwilligers en sponsoren geen club. Ik ken al heel veel mensen, maar heel veel ongetwijfeld nog niet. Die relaties leggen, heeft mijn eerste prioriteit.”

Over prioriteiten gesproken: de afgelopen jaren verrichtte Patrick verschillende taken voor de club. Momenteel coördineert hij het vrouwenvoetbal, dat hard groeit binnen Oranje Wit. Hoe gaat hij deze twee functies combineren? “Met de coördinatie van het vrouwenvoetbal en het trainen van teams ga ik stoppen”, verduidelijkt Patrick. “Dat was zijn eerste opdracht: vervanging regelen voor zijn huidige functie”, vult Robin gekscherend aan. Patrick: “Zonder gekheid, ik laat geen gat achter op die plek.”

Veel zin in
Zowel Patrick als Robin hebben er zin in. Op 1 juni start het dienstverband van Patrick die, naast zijn huidige functie als opleider, twintig uur per week voor sv Oranje Wit aan de slag gaat. Patrick: “Ik ga in mijn huidige functie terug naar drie dagen in de week werken, dus deze aanvulling – werken voor de club waar ik al ruim acht jaar bij betrokken ben – past precies. Ik heb er ook enorm veel zin in.” “Daar sluit ik me bij aan”, besluit Robin. “Ik denk dat we in Patrick de juiste persoon hebben gevonden voor deze functie. Hij staat dicht bij de vereniging maar staat er ook voldoende vanaf om objectief te kunnen handelen. Bovendien heeft hij ervaring met het werken met vrijwilligers, opleiden en organiseren. En we delen het enthousiasme voor de club. Ik zie uit naar de samenwerking!”

Gerelateerde berichten

Meld je aan en blijf op de hoogte van Oranje Wit!
Contact
Accommodatie sv Oranje Wit
Sportpark Stadspolders
Nieuwe Noordpolderweg 1
3312 AD Dordrecht
Handige links
SponsorKliks