Aanpak verkeers- en parkeerprobleem Sportpark Stadspolders

08 januari 2021 - 10:15

Zoals velen van jullie ongetwijfeld hebben gemerkt, is de gemeente sinds december aan het werk op het parkeerterrein bij ons sportcomplex. De werkzaamheden vormen de voorbereiding voor een totaal plan van aanpak met betrekking tot het openbare terrein van Sportpark Stadspolders, waar sv Oranje Wit deel van uitmaakt.

Veiligheid

We zijn blij dat er nu actie wordt ondernomen, want samen met de andere verenigingen op  Sportpark Stadspolders vragen we de gemeente al jaren om aandacht voor het verkeers- en parkeerprobleem. In de loop der jaren zijn er wel kleine aanpassingen doorgevoerd, maar het echte probleem, dat van de veiligheid, werd daarmee niet opgelost. Door het gebrek aan een goede doorstroming komt het verkeer namelijk vast te staan waardoor de verenigingen niet bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Daarnaast komen de fietsers, vooral heel veel jeugd, extra in het gedrang doordat de rijbaan te smal wordt door alle geparkeerde auto’s.

Voor deze onveilige situatie is niet Oranje Wit verantwoordelijk maar de gemeente, want het parkeerterrein behoort tot de openbare weg. Wij maken er slechts gebruik van. We zijn dan ook blij dat we vorig jaar uiteindelijk toch gehoor hebben gevonden bij de politiek. Met name aan de doorstroming gaat nu iets gebeuren. Het lijkt er echter op dat de gemeente vooral heeft gestuurd op geld en maximalisatie van het aantal parkeerplaatsen. Hierdoor hebben wij onze twijfels of de plannen een structurele oplossing voor het veiligheidsprobleem zullen zijn, terwijl dat onze grote wens was. Oranje Wit heeft, samen met de andere verenigingen van het sportpark, mogen participeren in de plannen. We hebben dan ook op de plannen gereageerd door andere voorstellen te doen. Helaas heeft dit weinig veranderd aan de voorgelegde plannen van de gemeente.

De plannen in het kort

  • Op de parkeerterreinen wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, de rijrichting zal met borden worden aangegeven.
  • Op de kop van het kleine parkeerterrein wordt een doorsteek gemaakt naar het clubgebouw van Oranje Wit om het eenrichtingsverkeer te realiseren. Dit kost parkeerplaatsen, maar levert ook weer parkeerplaatsen op.
  • Er komt een fietsbrug over het water die de fietsers vanuit Stadspolders, vanaf de hoek bij de tennisbaan/het volkstuincomplex, via een rechte lijn naar de fietsenstalling leidt.
  • Op diverse plaatsen komen extra parkeervakken (de meeste zijn al gerealiseerd).

Fase 1 is in december gestart en loopt door in 2021. Tijdens deze fase worden de parkeerplaatsen uitgebreid en aangepast en komt er een nieuwe doorrijroute bij de entree van Oranje Wit. Dit houdt in dat de twee parkeerplaatsen op de kop worden gekoppeld waardoor rondrijden en eenrichtingsverkeer wordt gerealiseerd.

We verwachten dat de fietsbrug in het voorjaar zal worden gerealiseerd, zodat fietsers vanuit Stadspolders niet meer de slinger over het parkeerterrein hoeven te maken.

Rijgedrag

Het zal duidelijk zijn dat wij als vereniging andere, nog meer ingrijpende, keuzes zouden hebben gemaakt. We zijn dan ook enigszins sceptisch. In de praktijk zal moeten blijken of de verbeterde roulatie en de scheiding van fietsers tot een structureel veiligere situatie leiden. Wat in ieder geval al helpt, is gedisciplineerd rijgedrag van de autobestuurders. Denk bijvoorbeeld aan het niet parkeren op plaatsen waar dat niet mag of kan, want daar ontstaan de problemen. Bovendien doen we nogmaals de oproep om op de fiets naar de vereniging te komen en niet onnodig met de auto. Op die manier krijgen ook onze gasten de ruimte op de legale parkeerplaatsen.

Hinder

Alle wegwerkzaamheden die nodig zijn om de plannen uit te voeren, zullen hinder met zich meebrengen, ons complex zal niet altijd even gemakkelijk bereikbaar zijn. Wij adviseren om de aanwijzingen van het uitvoerend personeel en de gemeente op te volgen en de tijdelijke borden te respecteren. Nogmaals, het terrein behoort tot de openbare weg en daar gelden de algemene verkeersregels. Wij rekenen op jullie begrip en medewerking!