Gezocht: bezorger presentatiegids

21 oktober 2023 - 20:01

Volgende week zaterdag, 28 oktober, wordt de nieuwe presentatiegids gepresenteerd.
Natuurlijk is iedereen weer benieuwd hoe dit magazine eruitziet.
We verwachten weer een prachtig blad, met veel verhalen en beelden over onze club!
 
Een grote groep vrijwilligers – inmiddels 50(!) personen - zorgt elk jaar voor de bezorging van het magazine aan alle OW-leden, sponsoren en adverteerders.
Maar we zijn nog op zoek naar versterking van het bezorgteam! Het ledenaantal van s.v. Oranje Wit is dit jaar flink toegenomen!!
 
Graag willen we voor de volgende ‘wijken’ een bezorg(st)er vinden:
 
Centrum: 1: omgeving Meivogelhof, 2: omgeving Boogjes, 3: omgeving Kolfstraat en 4: omgeving Toulonselaan:
Dubbeldam: 1. omgeving Rusthout en 2: omgeving Vijverlaan;
Crabbehof/Wielwijk:  1: omgeving Troelstraweg, 2: omgeving Langedaal / Van Bosseplantsoen en 3: omgeving Witte de Withstraat;
Stadspolders: Suze Groenwegerf;
Oud Krispijn: omgeving Jacob Marisstraat:
 
Heb je zin en tijd om ons te helpen, geef even een seintje naar ondergetekende!
We zijn enorm blij als je reageert!
 
Met sportieve groet,
 
Jaap Boot
06-11080743 / j.boot14@upcmail.nl