Nieuwe indeling Presentatiemagazine Oranje Wit

12 oktober 2021 - 09:01

Net als andere jaren, verschijnt ook dit seizoen weer een Presentatiemagazine. Van oudsher een magazine om Oranje Wit 1/de selectie te presenteren. Bij Oranje Wit trekken we de presentatie al jaren breder: we presenteren de gehele club. Alle afdelingen en van selectie- tot breedte-teams. 

In het eerste kwartaal van 2021 hield het Mediateam van Oranje Wit een communicatieonderzoek. Daarin onderzochten we onder andere of het magazine een middel is dat volgens onze leden zou moeten blijven. Uit de uitkomst bleek dat de meeste leden het blad willen behouden, maar wel met meer aandacht voor de hele breedte van de club. Dat laatste geldt ook meteen voor onze andere communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld de website en onze social media-kanalen. 

Met deze input zijn we aan de slag gegaan. Zowel online als offline. Voor het magazine betekent dit concreet dat alleen de foto’s van Oranje Wit 1, Oranje Wit 2, JO19-1 en Vrouwen 1 worden opgenomen in het blad. De ruimte die we daarmee winnen, wordt ingezet voor extra beelden en artikelen die de breedte van de club laten zien. Als bijlage bij het magazine komt een poster met daarop álle voetbalteams (67, maar liefst) van Oranje Wit. Van jong tot oud, van breedte- tot selectieteam, jongensteams, meidenteams en gemengde teams. 

In het Presentatiemagazine, dat op zaterdag 30 oktober officieel wordt uitgereikt, is meer te lezen over het communicatieonderzoek en de stappen die aan de hand daarvan zijn/worden ondernomen. 
Eén van de onderdelen kunnen we al verklappen: Oranje Wit heeft vanaf september 2021 een eigen TikTok-kanaal. Volg ons voor de leukste filmpjes en challenges via @svoranjewit.